អ្នកធ្វើបុណ្យមិនខុសពីអ្នកធ្វើស្រែ​| San Sochea | សាន សុជា | The Buddhist Page

អ្នកធ្វើបុណ្យមិនខុសពីអ្នកធ្វើស្រែ​| San Sochea | សាន សុជា | The Buddhist Page


97 , 5.00 , #អនកធវបណយមនខសពអនកធវសរ #San #Sochea #សន #សជ #Buddhist #Page
សម្តែងធម៌ទេសនា&បកស្រាយសំណួរដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
#The_Buddhist_Page #សាន_សុជា #San_Sochea
_______________________________________________
សូមចុចLinkខាងក្រោម ដើម្បីបានស្តាប់ធម៌ផ្សេងៗ
ជាច្រើនទៀត។
You tube :
Website :
Facebook Page :

Nguồn: https://vobathienha.vn

Xem thêm : https://vobathienha.vn/kinh-te/ty-gia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*