ហោរាសាស្រ្ដប្រចាំថ្ងៃពុធទី២០ខែមេសាឆ្នាំ២០២២លអិតឆ្នាំនីមួយៗច្បាស់ៗដោយលោកគ្រូមហាជុំ

ហោរាសាស្រ្ដប្រចាំថ្ងៃពុធទី២០ខែមេសាឆ្នាំ២០២២លអិតឆ្នាំនីមួយៗច្បាស់ៗដោយលោកគ្រូមហាជុំ


5655 , 5.00 , #ហរសសរដបរចថងពធទ២០ខមសឆន២០២២លអតឆននមយៗចបសៗដយលកគរមហជ
————————————————————————————————————————
សូមស្វាគមន៏មកកាន់ Channel BoomV យើងខ្ញុំ ប្រមូលផ្តុំនូវ ហោរាសាស្ត្រ ទស្សន៍ទាយ ការមើលហុងស៊ុយ អបិយជំនឿ សុខភាពនិងស្នេហា ដើម្បីជំរាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ទាំងអស់ដែលតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
+ Please Subscribe my channel to get new mores video and follow mores:#ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទាំង១២
Thank you for watching my video!

Nguồn: https://vobathienha.vn

Xem thêm : https://vobathienha.vn/kinh-te/ty-gia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*