លោកគ្រូមហាជុំ,ថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំណាខ្លះមានលាភ មិនបានមើលតិចស្ដាយក្រោយ

លោកគ្រូមហាជុំ,ថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំណាខ្លះមានលាភ មិនបានមើលតិចស្ដាយក្រោយ


1690 , 5.00 , #លកគរមហជថងសអកនឆនណខលមនលភ #មនបនមលតចសដយករយ
លោកគ្រូមហាជុំ,ថ្ងៃស្អែកនេះឆ្នាំណាខ្លះមានលាភ មិនបានមើលតិចស្ដាយក្រោយ

សួរស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល Cam FengShui
ឆានែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចង់ចែករំលែកចំនេះដឹងផ្សេងៗ មានដូចជា
+ ហុងស៊ុយ
+ ហោរាសាស្រ្ត
+ ការទស្សន៍ទាយផ្សេង​ ល…។
អរគុណបងប្អូនសំរាប់ការគាំទ្រ
Welcome to my channel Cam FengShui.
Thank for your watching.
I wish you good luck and good health.

Nguồn: https://vobathienha.vn

Xem thêm : https://vobathienha.vn/kinh-te/ty-gia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*