ផ្សាយផ្ទាល់យប់នេះ ពត៌មានថ្មីៗ ផ្ទុះរឿងធំកក្រើកមេឃរម្ជួយដីហើយ Khmer News Today, Khmer Political News

ផ្សាយផ្ទាល់យប់នេះ ពត៌មានថ្មីៗ ផ្ទុះរឿងធំកក្រើកមេឃរម្ជួយដីហើយ Khmer News Today, Khmer Political News


5890 , 5.00 , #ផសយផទលយបន #ពតមនថមៗ #ផទរងធកករកមឃរមជយដហយ #Khmer #News #Today #Khmer #Political #News
#នេះជាព័ត៍មានពិតវិទ្យុអាសុីសេរី

កុំភ្លេចចុច Like និង Share
Thank you for Watching..
Please Subscribe our channel cchouk News :
CLICK ON BELOW LINK:► B

Nguồn: https://vobathienha.vn

Xem thêm : https://vobathienha.vn/kinh-te/ty-gia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*