ប្រញាប់ចូលស្ដាប់លោកគ្រូមហាជុំប្រាប់ពីវិធីគោះយកលាភធំសម្រាប់ខែមេសានេះមិនបានស្ដាប់ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណា

ប្រញាប់ចូលស្ដាប់លោកគ្រូមហាជុំប្រាប់ពីវិធីគោះយកលាភធំសម្រាប់ខែមេសានេះមិនបានស្ដាប់ប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយណា


7547 , 5.00 , #បរញបចលសដបលកគរមហជបរបពវធគយកលភធសមរបខមសនមនបនសដបបរយតនសដយករយណ
សូមស្វាគមន៍មកាន់ ឆានែល SD Channel ជាទីគោរព និងជាទីរាប់រាន
សូមអធ្យាស្រ័យបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយ,​យើងខុំក៏សូមអអ្យាស្រ័យទុក្ខជាមុនផង
Welcome to NewsUpdate channel, Please don’t forget subscribe my channel Thanks!
#ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ៊ពីឆានែល​​ SD Channel

▶️ខ្ញុំ​បាទបានផ្សាយឡើងអំពីរឿង: ហោរាសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ មើលគួរស្នេហ៏ប្រចាំជីវិត មើលជោគជាតារាសីទាំង ១២ឆ្នាំ

——@[email protected]—–[email protected]“@_——
សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅវ
Thank You So much !
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Nguồn: https://vobathienha.vn

Xem thêm : https://vobathienha.vn/kinh-te/ty-gia/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*